Projekty

w konsultacjach społecznych do: 07.06.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 07.06.2016

 
8 dni

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Projekt został wyświetlony 40 razy

40
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 18.06.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 18.06.2016

 
19 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Projekt został wyświetlony 51 razy

51
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 16.06.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 16.06.2016

 
17 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt został wyświetlony 57 razy

57
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 05.06.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 05.06.2016

 
6 dni

Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi

Projekt został wyświetlony 67 razy

67
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 10.06.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 10.06.2016

 
11 dni

Program współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020

Projekt został wyświetlony 129 razy

129
0
Konsultuj

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Projekt został wyświetlony 271 razy

271
0
Konsultuj

Strony