Projekty

w konsultacjach społecznych do: 05.09.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 05.09.2016

 
8 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Projekt został wyświetlony 22 razy

22
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 18.09.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 18.09.2016

 
21 dni

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Projekt został wyświetlony 156 razy

156
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 30.09.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 30.09.2016

 
33 dni

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Projekt został wyświetlony 363 razy

363
0
Konsultuj

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Projekt został wyświetlony 166 razy

166
0
Konsultuj

Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej

Projekt został wyświetlony 2289 razy

2289
0
Konsultuj

Strony