Projekty

w konsultacjach społecznych do: 28.10.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 28.10.2016

 
4 dni

Projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

Projekt został wyświetlony 744 razy

744
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 24.10.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 24.10.2016

 
0 dni

Program współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Projekt został wyświetlony 128 razy

128
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 29.10.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 29.10.2016

 
5 dni

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW

Projekt został wyświetlony 162 razy

162
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 28.10.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 28.10.2016

 
4 dni

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Projekt został wyświetlony 320 razy

320
0
Konsultuj

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Projekt został wyświetlony 433 razy

433
0
Konsultuj

Strony