Projekty

Krajowy Program Reform EUROPA 2020

Projekt został wyświetlony 163 razy

163
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 05.04.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 05.04.2017

 
5 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Projekt został wyświetlony 514 razy

514
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 31.03.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 31.03.2017

 
0 dni

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”

Projekt został wyświetlony 538 razy

538
0
Konsultuj

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Projekt został wyświetlony 809 razy

809
0
Konsultuj

Projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

Projekt został wyświetlony 9116 razy

9116
0
Konsultuj

Strony