Projekty

w konsultacjach społecznych do: 06.03.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 06.03.2017

 
13 dni

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt został wyświetlony 143 razy

143
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 06.03.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 06.03.2017

 
13 dni

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Projekt został wyświetlony 127 razy

127
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 06.03.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 06.03.2017

 
13 dni

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Projekt został wyświetlony 117 razy

117
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 06.03.2017

Data zakończenia konsultacji społecznych to 06.03.2017

 
13 dni

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Projekt został wyświetlony 204 razy

204
0
Konsultuj

Projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

Projekt został wyświetlony 7817 razy

7817
0
Konsultuj

Strony