Projekty

w konsultacjach społecznych do: 11.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 11.08.2016

 
18 dni

Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym - materiał do pre-konsultacji

Projekt został wyświetlony 129 razy

129
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 11.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 11.08.2016

 
18 dni

Postępowanie grupowe w modelu opt-out - materiał do pre-konsultacji

Projekt został wyświetlony 101 razy

101
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 11.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 11.08.2016

 
18 dni

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt został wyświetlony 191 razy

191
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 07.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 07.08.2016

 
14 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

Projekt został wyświetlony 146 razy

146
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 04.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 04.08.2016

 
11 dni

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Projekt został wyświetlony 255 razy

255
0
Konsultuj

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Projekt został wyświetlony 89 razy

89
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 05.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 05.08.2016

 
12 dni

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Projekt został wyświetlony 437 razy

437
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 04.08.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 04.08.2016

 
11 dni

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt został wyświetlony 971 razy

971
0
Konsultuj

w konsultacjach społecznych do: 31.07.2016

Data zakończenia konsultacji społecznych to 31.07.2016

 
7 dni

Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej

Projekt został wyświetlony 1751 razy

1751
0
Konsultuj

Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

Projekt został wyświetlony 173 razy

173
0
Konsultuj

Strony