Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Krajowy Program Reform EUROPA 2020

Krajowy Program Reform EUROPA 2020

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Agata Ludwiniak
Email: 
europa2020@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji

Dokumenty

Konsultacje społeczne 15.03.2017 do 23.03.2017

Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Krajowy Program Reform EUROPA 2020

15.03.2017

 

Prosimy o przesyłanie uwag na adres europa2020@mr.gov.pl

 

Krajowe Programy Reform (KPR) są głównym narzędziem realizacji na poziomie państw członkowskich unijnej strategii gospodarczej „Europa 2020”. Zgodnie z wdrażanym od 2011 r. mechanizmem koordynacji polityki gospodarczej UE – Semestrem Europejskim – KPR są co roku aktualizowane i przekazywane w kwietniu do Komisji Europejskiej razem z aktualizacją Programów Stabilności lub Konwergencji.

Pierwszy Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. i jest co roku aktualizowany.

W KPR państwa członkowskie przedstawiają m.in.: średniookresowy scenariusz makroekonomiczny, krajowe ambicje w zakresie realizacji pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020” oraz działania planowane na rzecz realizacji celów strategii oraz zaleceń Rady UE dla poszczególnych państw członkowskich. KPR powinny też zawierać harmonogram realizacji reform oraz ocenę ich skutków budżetowych.

W Aktualizacji KPR 2017/2018 znajdzie się zbiór działań ministerstw i urzędów centralnych przewidzianych do realizacji w okresie obowiązywania dokumentu, zmierzających do osiągania podstawowych celów strategii „Europa 2020” lub przyczyniających się do realizacji priorytetów gospodarczo – społecznych rządu.  Jednocześnie Aktualizacja KPR 2017/2018 zawierać będzie informacje nt. postępów w realizacji zaleceń skierowanych dla Polski przez Radę UE 12 lipca 2016 r. (ang. Country Specific Recommendation) oraz odpowiedź na główne wyzwania gospodarcze Polski, określone przez KE w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017”. Aktualizacja KPR będzie również pokazywać zaangażowanie partnerów społeczno – gospodarczych w kluczowych etapach Semestru Europejskiego.

W związku z powyższym przesyłamy do konsultacji społecznych projekt Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020". Aktualizacja 2017/2018 z prośbą o zgłaszanie uwag na adres: europa2020@mr.gov.pl do 23.03.2017 r.

Ilość odsłon artykułu: 
1891
Redaktor merytoryczny: 
Agata Ludwiniak
Data utworzenia: 
15.03.2017 17:32:03
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
15.03.2017 17:32:03

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów