Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Email: 
Andrzej.Guzowski@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

13.02.2017

W ramach opracowania pakietu „Konstytucji Biznesu”, stanowiącego element realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju dokonało przeglądu najważniejszych problemów i utrudnień, z którymi mierzą się obecnie przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium RP. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność połączenia w jednym, odrębnym akcie prawnym regulacji w zakresie przepisów dot. przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Kwestie te regulowane są w obecnym stanie prawnym w dwóch ustawach: ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 893) (ustawa usługowa).

Obowiązująca od 2004 r. ustawa SDG wskutek licznych nowelizacji nie realizuje już swojego celu podstawowego, tzn. podstawowego aktu prawa gospodarczego. Jednocześnie materia ustawy usługowej, wdrażającej postanowienia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006) (dyrektywa usługowa) wymaga pewnych zmian wynikających z dotychczasowych doświadczeń stosowania przepisów tej ustawy. Ponadto, zawarcie w obecnej ustawie SDG przepisów regulujących działalność gospodarczą osób zagranicznych na terytorium RP, nie sprzyja jej przejrzystości i czytelności dla przedsiębiorców polskich.

Implementacja przepisów dyrektywy w zakresie swobodnego przepływu usług nie mogła być dokonana jedynie w ustawie SDG z uwagi na różnice zachodzące pomiędzy swobodą świadczenia usług transgranicznych a swobodą przedsiębiorczości, jak również z uwagi na konieczność ich rozróżniania w praktyce. Dodatkowo, ustawa SDG nie obejmuje swoim zakresem podmiotów, które nie świadczą usług w celu zarobkowym.  Aby zapewnić pełną transpozycję przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego, część przepisów SDG, stanowiących transpozycję regulacji dyrektywy o usługach, na zasadzie odesłania bezpośredniego wprowadzonego do przepisów projektu ustawy o świadczeniu usług, ma obecnie zastosowanie do świadczenia usług transgranicznych.

W okresie obowiązywania ww. przepisów do rejestru przedstawicielstw zostały wpisane 933 przedstawicielstwa firm zagranicznych, z tego 531 zakończyło działalność i zostało wykreślonych z rejestru. W aktualnym stanie w rejestrze jako aktywne figurują 402 przedstawicielstwa. Szacuje się, że obecnie ok. 80% z 402 przedstawicielstw wpisanych do rejestru przedstawicielstw prowadzi faktyczną działalność.

Aktualność rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych jest w dużym stopniu uzależniona od rzetelności osób reprezentujących tych przedsiębiorców. Brak jest de facto skutecznych instrumentów zapewniających dokonywanie aktualizacji wpisów w tym rejestrze. Zaproponowane zmiany przepisów mają na celu zlikwidowanie tego negatywnego zjawiska, co poprawi aktualność danych zawartych w rejestrze oraz wzmocni jego funkcje informacyjne.

Ilość odsłon artykułu: 
1877
Redaktor merytoryczny: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Data utworzenia: 
13.02.2017 21:25:02
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.02.2017 21:25:02

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów