Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Zaproś do konsultacji

Spis treści

Zgłaszając swoją uwagę zgadzam się na publikacje jej treści pod moim imieniem i nazwiskiem.
Redaktor merytoryczny: 
Barbara Olszewska
Data utworzenia: 
25.04.2016 11:39:04
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
25.04.2016 11:39:04