Przewodnik po rejestracji w systemie konsultacji on-line

Zasady rejestracji użytkowników w portalu konsultacji on-line:

 Użytkownicy Instytucjonalni

 Użytkownicy prywatni
(osoby fizyczne)

Goście na portalu
(użytkownicy niezarejestrowani)

Użytownik instytucjonalny to taki który na portalu konsultacji występuje w imieniu instytucji.

Każda organizacja która rejestruje się na portalu potrzebuje mieć aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), który jest podstawą do stwierdzenia poprawności wprowadzonych danych rejestracyjnych w systemie Konsultacji.

Procedura rejestracji

Użytkownik wypełnia formularz na stronie www portalu konsultacji.

Wypełniony formularz przesyłany jest elektronicznie (za pomocą systemu do administratora portalu konsultacji, który ma za zadaine zweryfikować poprawność zawartych w nim danych).

Jeżeli dane są poprawnie wypełnione Administrator aktywuje konto organizacji.

 • Po aktywacji konta zostanie wygenerowany email potwierdzający z systemu.

Jeżeli dane są niepoprawnie wypełnione Administrator

 • wyśle email z systemu informujący o konieczności zmiany danych.
 • skontatkuje się korzystając z danych z formularza z organizacją w celu poprawienia danych.

Użytkownicy prywatni w systemie konsultacji On-Line rejestrują się poprzez portal EPUAP. Możliwość zgłaszania uwag i pracy w systemie konsultacji On-Line otrzymują po uzyskaniu statusu profilu zaufanego.

 

Informację na temat procedury uzyskiwania profilu zaufanego można znaleźć tutaj.

 

 

Skrócony opis procedury:
(bez posiadania podpisu elektronicznego)

 • Użytkownik prawidłowo wypełnia wniosek na stronie EPUAP o założenie profilu zaufanego.
 • Użytkownik udaje się do nabliższego punktu potwierdzania wniosków z dokumentem ze zdjęciem.
 • Urzędnik potwierdza tożsamość użytkownika nadając mu profil zaufany.

Już ponad 100 000 osób przeszło przez tą ścieżkę - możesz i ty!

Profil zaufany to nie tylko możliwość aktywnej partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa w systemie konsultacji On-Line, ale krótsza, szybsza, przejrzysta ścieżka prowadzenia spraw urzedowych przez Internet! 

 

Jeżeli jesteś gościem na portalu możesz przeglądać całą jego zawartość. Natomiast nie masz uprawnień do pisania na forum bądź formułowania i przesyłania uwag.

 

Chcesz to zmienić?

Zaloguj się, a jeżeli jeszcze nie masz konta, zarejestruj.

 

 

Otrzymasz dostęp do: 

 • Aktualnie trwających konsultacji.
 • Wypowiedzi na forum użytkowników.
 • Partycypacji obywatelskiej On-Line.
 • Odpowiedzi na twoje uwagi.
 • Podglądu aktywności użytkowników.

 

 

Rejestracja instytucji

 Rejestracja profilu zaufanego EPUAP

Logowanie instytucji

   
Logowanie osób fizycznych